| Home |
 
| Hát ngợi ca Chúa |
Powered by CuteNews
 
| Hát về Mẹ
Powered by CuteNews
 

Kinh Đọc Hằng Ngày

Powered by CuteNews
Nhạc: Linh mục Thành Tâm
Lời: Trần Sỹ Tín

Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi,
Ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời.
Ngài muốn hết thế giới được đón nghe,
Loan tin vui cùng nắm tay chung xây trời đất mới.

Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi,
Ngày ấy đến với Chúa đi vào đời,
Cùng bước dưới ánh sáng thành muối men cho muôn dân
Thành chứng nhân reo vang mùa hồng ân.
1/ Theo Ngài về muôn lối đi hoài và đi mãi, rắc gieo tiếng cười thay than van.
Vì xưa Ngài đã phán: Hãy loan cho người thế, rằng vui vui mừng lên Ta đã đến.

2/ Ði vào mừng đám cưới, đến giường người hấp hối, tới bên, bên người mẹ Na-in.
Và đi chiều hoang tím, tìm chiên lạc đêm tối, nằm bên anh tội nhân trên thập giá.

3/ Ðến cùng người thu thuế, đến cùng người đánh cá, đón nghe Mai đệ liên kêu ca.
Vì xưa Ngài đã phán: Rằng ai nghèo đau yếu, Ngài kêu cho vào ăn trong Tiệc Thánh.

4/ Cho dù trời mưa gíó, cho dù trời băng giá cứ đi với Ngài trên đường xa.
Vì xưa Ngài đã chết mà nay Ngài vẫn sống, ngày mai trong hiển vinh Ngài lại đến.
Powered by CuteNews
 
-Quo vadis, Domine?
-Eo Romam crucifigi iterum.
«Bi kịch của tình yêu không phải là cái chết hay sự chia ly... Bi kịch của tình yêu là sự lãnh đạm.»

Powered by CuteNews
 
| Tin mừng |
Powered by CuteNews
 

» Nhà thờ Diom

» Nhà thờ Kawaramachi

Powered by CuteNews
 
| Nghe |
Powered by CuteNews
 
| W. Somerset Maugham |
Powered by CuteNews
 
| Bùi Giáng |
Powered by CuteNews


bacthan.com