| Home |
 
| Hát ngợi ca Chúa |
Powered by CuteNews
 
| Hát về Mẹ
Powered by CuteNews
 

Kinh Đọc Hằng Ngày

Powered by CuteNews
Tâm Bảo

Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng!
Soi lối cho con lúc vượt biển thế gian.
Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng!
Soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn.
Sống chết con trông nhờ
Bao nhiêu sức hộ phù.
Lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con giúp con đưa con về tới bến.
Sống chết con trông nhờ.
Bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con tới Thiên đàng.

1.
Thân lạy Nữ Vương.
Mẹ thấu tình con.
Sóng va tư bề
Thuyền con sắp hòng chìm theo nước xuôi giòng.
Thân lạy Nữ Vương.
Mẹ thấu tình con.
Giúp con yên hàn chèo bơi bát cậy Mẹ thương đến con cùng.

2.
Thân lạy Nữ Vương.
Mẹ thấu tình con.
Phút lênh đênh bập bềnh trôi, ngã lòng hầu buông lái thôi chèo.
Thân lạy Nữ Vương. Mẹ thấu tình con.
Giúp con vững lòng cậy tin ở Mẹ, Mẹ thương đến con nhiều.
Powered by CuteNews
 
-Quo vadis, Domine?
-Eo Romam crucifigi iterum.
«Bi kịch của tình yêu không phải là cái chết hay sự chia ly... Bi kịch của tình yêu là sự lãnh đạm.»

Powered by CuteNews
 
| Tin mừng |
Powered by CuteNews
 

» Nhà thờ Diom

» Nhà thờ Kawaramachi

Powered by CuteNews
 
| Nghe |
Powered by CuteNews
 
| W. Somerset Maugham |
Powered by CuteNews
 
| Bùi Giáng |
Powered by CuteNews


bacthan.com