| Home |
 
| Hát ngợi ca Chúa |
Powered by CuteNews
 
| Hát về Mẹ
Powered by CuteNews
 

Kinh Đọc Hằng Ngày

Powered by CuteNews
Trọng Nhân

Chúa là tình yêu
Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày
Chúa là tình yêu
Ngài đã thương ban con một cho trần thế
Để đem muôn ơn lành
Để loan tin vui mừng
Khắp thế giới cho mọi người
Ngài đã chết trong đau thương
Để ta sống bình an

Còn tình yêu nào cao vời vợi
Bằng tình Chúa đã thương con
Dù rằng đất trời mãi đổi thay
Nhưng tình Chúa yêu con đến muôn muôn đời

Chúa là tình yêu
Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày
Chúa là tình yêu
Ngài đã thương ban con một cho trần thế
Để đem muôn ơn lành
Để loan tin vui mừng
Khắp thế giới cho mọi người
Ngài đã chết trong đau thương
Để ta sống bình an

Ngài hằng mong chờ luôn mời gọi
Người người sống yêu thương nhau
Để tình yêu Ngài mãi tràn lan
Trong tình chúng ta yêu nhau sống vui an bình


Powered by CuteNews
 
-Quo vadis, Domine?
-Eo Romam crucifigi iterum.
«Bi kịch của tình yêu không phải là cái chết hay sự chia ly... Bi kịch của tình yêu là sự lãnh đạm.»

Powered by CuteNews
 
| Tin mừng |
Powered by CuteNews
 

» Nhà thờ Diom

» Nhà thờ Kawaramachi

Powered by CuteNews
 
| Nghe |
Powered by CuteNews
 
| W. Somerset Maugham |
Powered by CuteNews
 
| Bùi Giáng |
Powered by CuteNews


bacthan.com