| Home |
 
| Hát ngợi ca Chúa |
Powered by CuteNews
 
| Hát về Mẹ
Powered by CuteNews
 

Kinh Đọc Hằng Ngày

Powered by CuteNews
Linh mục Văn Chi

Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua,
Con đường nào Ngài ra pháp trường,
Mão gai nào hằn sâu trên trán.

Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai,
Đau thương nào phủ kín tâm tư,
Đường tình đó Ngài dành cho con.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài,
Xin cho con cùng vác với Ngài,
Thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi).

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài,
Xin cho con cùng chết với Ngài
Để được sống với Ngài vinh quang.


Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim,
Đinh nhọn nào còn loang máu đào,
Sỉ nhục nào còn vương trên mắt.
Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương,
Bao roi đòn hằn vết thê lương,
Đường tình đó Ngài dành cho con.

Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua,
Con đường thập tự loang máu đào,
Ôi lưỡi đòng còn loang vết máu.
Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa,
Chén đắng nào Ngài uống say sưa
Đường tình đó Ngài dành cho con.

Powered by CuteNews
 
-Quo vadis, Domine?
-Eo Romam crucifigi iterum.
«Bi kịch của tình yêu không phải là cái chết hay sự chia ly... Bi kịch của tình yêu là sự lãnh đạm.»

Powered by CuteNews
 
| Tin mừng |
Powered by CuteNews
 

» Nhà thờ Diom

» Nhà thờ Kawaramachi

Powered by CuteNews
 
| Nghe |
Powered by CuteNews
 
| W. Somerset Maugham |
Powered by CuteNews
 
| Bùi Giáng |
Powered by CuteNews


bacthan.com