| Home |
 
| Hát ngợi ca Chúa |
Powered by CuteNews
 
| Hát về Mẹ
Powered by CuteNews
 

Kinh Đọc Hằng Ngày

Powered by CuteNews
Phaolo Kim

1. Bỏ Ngài con biết theo ai
Đời lộng gió cánh chim ngàn khơi
Trùng dương sóng nước mênh mông
Thuyền buông lái biết trôi về đâu.

Bỏ Ngài con biết theo ai
Bên đời kia tương lai khuất mờ
Bước đi không Ngài, đời con buồn tênh.
Bỏ Ngài con đi với ai
Vì Ngài có lời ban sự sống
Bỏ Ngài thân con héo hon
Đời cô liêu trên chốn dương gian.

Bỏ Ngài con đi với ai
Đường xa lắc tương lai mịt mờ
Nào ai dẫn con trên đường dài
Bỏ Ngài con đi với ai


2. Ngài ơi sao bỏ rơi con
Đời sầu héo tháng năm ngẩn ngơ
Ngoài kia đời vẫn xanh mơ
Mặc con chết hắt hiu hồn thơ.

Ngài ơi sao bỏ rơi con
Hỡi Ngài ơi thân con máu đào
Chết treo thập hình, nào ai buồn thương.

3. Ngàn đời con vẫn tin luôn
Ngài trung tín rất mật từ nhân
Nào đâu Ngài nỡ quên con
Hằng đưa lối dẫn theo đường ngay.

Lạy ngài dạy bảo con đi
Giữ gìn con trong chân lý Ngài
Bước đi bên Ngài, đời con bình an.

Powered by CuteNews
 
-Quo vadis, Domine?
-Eo Romam crucifigi iterum.
«Bi kịch của tình yêu không phải là cái chết hay sự chia ly... Bi kịch của tình yêu là sự lãnh đạm.»

Powered by CuteNews
 
| Tin mừng |
Powered by CuteNews
 

» Nhà thờ Diom

» Nhà thờ Kawaramachi

Powered by CuteNews
 
| Nghe |
Powered by CuteNews
 
| W. Somerset Maugham |
Powered by CuteNews
 
| Bùi Giáng |
Powered by CuteNews


bacthan.com