| Home |
 
| Hát ngợi ca Chúa |
Powered by CuteNews
 
| Hát về Mẹ
Powered by CuteNews
 

Kinh Đọc Hằng Ngày

Powered by CuteNews

Góp ánh sáng tơi tả vào ở trong lùa ra hai mắt.
Cửa mơ màng khép mở bến chiều bước lạt nghe vọng một linh hồn từ buổi ngó trăng lu.
Một bận nhìn nhau một lần.
Em...
Một trăm lần từ khước để đi vào.
Ngó lại đằng sau xin vườn xanh ở lại giờ chào vội vã nguyệt rằm bỏ quên lệ mờ tư lự.
Linh hồn về sa mạc lưa thưa cánh cò bay ngàn năm trên cát
Vẽ xuống đường đi vẽ vào lối bước.
Nẻo nào ngang dọc những bóng người ngày trước khóc than.
Chào nhau thôi xin đừng nức nở giờ tranh đấu đá vàng rơi rụng nhìn trăng nhớ lại nắm và cầm phương cảo rất xanh.
Bên đèn bên sương mây mù sa một cõi bờ màu Lục Tỉnh phân vân.
Buồn về Trấn Ninh nhớ nhung về Đà lạt ở lại bên này mai mãi gửi linh hồn về mịt mù xa lạ xứ bên kia


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993
Powered by CuteNews
 
-Quo vadis, Domine?
-Eo Romam crucifigi iterum.
«Bi kịch của tình yêu không phải là cái chết hay sự chia ly... Bi kịch của tình yêu là sự lãnh đạm.»

Powered by CuteNews
 
| Tin mừng |
Powered by CuteNews
 

» Nhà thờ Diom

» Nhà thờ Kawaramachi

Powered by CuteNews
 
| Nghe |
Powered by CuteNews
 
| W. Somerset Maugham |
Powered by CuteNews
 
| Bùi Giáng |
Powered by CuteNews


bacthan.com