| Home |
 
| Hát ngợi ca Chúa |
Powered by CuteNews
 
| Hát về Mẹ
Powered by CuteNews
 

Kinh Đọc Hằng Ngày

Powered by CuteNews
Linh mục Văn Chi

1.
Quỳ trước nhan Mẹ một đời con dâng
Ngàn lời yêu thương con nguyện dâng hiến
Tựa ngàn hương hoa xin Mẹ nhận lấy
Những cánh hoa lòng, trọn đời con dâng.

Dâng xin dâng lên Mẹ ngàn hoa bừng ngát hương tình
Một đời xin dâng trọn niềm yêu mến
Dâng xin dâng lên Mẹ đời con tựa đóa hoa lòng
Là ngàn hoa dâng thơm ngát lừng hương.
2.
Quỳ trước nhan Mẹ một đời hy sinh
Là ngàn hoa dâng hoa Hồng tươi sắc
Nguyện cầu dâng lên xin Mẹ nhận lấy
Những cánh hoa lòng, trọn đời con dâng.

3.
Quỳ trước nhan Mẹ một đời trinh trong
Là ngàn hoa dâng hoa mầu sắc Trắng
Nguyện cầu dâng lên xin Mẹ nhận lấy
Những cánh hoa lòng, trọn đời con dâng.

4.
Quỳ trước nhan Mẹ một đời yêu thương
Tựa ngàn hoa dâng hoa Vàng dâng hiến
Nguyện cầu dâng lên xin Mẹ nhận lấy
Những cánh hoa lòng, trọn đời con dâng.

5.
Quỳ trước nhan Mẹ một đời xin vâng
Dù đời đau thương dâng về hoa Tím
Nguyện cầu dâng lên xin Mẹ nhận lấy
Những cánh hoa lòng, trọn đời con dâng.

6.
Quỳ trước nhan Mẹ một đời xin vâng
Là ngàn hoa Xanh trong đời con sống
Nguyện cầu dâng lên xin Mẹ nhận lấy
Những cánh hoa lòng, trọn đời con dâng.
Powered by CuteNews
 
-Quo vadis, Domine?
-Eo Romam crucifigi iterum.
«Bi kịch của tình yêu không phải là cái chết hay sự chia ly... Bi kịch của tình yêu là sự lãnh đạm.»

Powered by CuteNews
 
| Tin mừng |
Powered by CuteNews
 

» Nhà thờ Diom

» Nhà thờ Kawaramachi

Powered by CuteNews
 
| Nghe |
Powered by CuteNews
 
| W. Somerset Maugham |
Powered by CuteNews
 
| Bùi Giáng |
Powered by CuteNews


bacthan.com