| Home |
 
| Hát ngợi ca Chúa |
Powered by CuteNews
 
| Hát về Mẹ
Powered by CuteNews
 

Kinh Đọc Hằng Ngày

Powered by CuteNews
Kim Long

Một tràng hoa Mân Côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình
Từng lời kinh sốt mến xin dâng về Nữ Vương hiển vinh
Khi an vui thái hoà như ngày Thiên sứ truyền tin
Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần
Như khi Mẹ gặp lại Con Chúa, kết hoa kinh để dâng Mẹ.

Một tràng hoa Mân Côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình
Từng lời kinh sốt mến xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.


Khi đau thương ắp đầy, như vùng loang máu mồ hôi
Như gai đâm, như chịu nát đòn
Như khi nhận thập tự hy tế, kết hoa kinh để dâng Mẹ.

Một tràng hoa Mân Côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình
Từng lời kinh sốt mến xin dâng về Nữ Vương hiển vinh


Khi hân hoan cõi lòng, như ngày Con Chúa phục sinh
Như khi môn sinh nhận Thánh Thần
Như khi Mẹ về trời vinh sáng, kết hoa kinh để dâng Mẹ.

Một tràng hoa Mân Côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình
Từng lời kinh sốt mến xin dâng về Nữ Vương hiển vinh...
Powered by CuteNews
 
-Quo vadis, Domine?
-Eo Romam crucifigi iterum.
«Bi kịch của tình yêu không phải là cái chết hay sự chia ly... Bi kịch của tình yêu là sự lãnh đạm.»

Powered by CuteNews
 
| Tin mừng |
Powered by CuteNews
 

» Nhà thờ Diom

» Nhà thờ Kawaramachi

Powered by CuteNews
 
| Nghe |
Powered by CuteNews
 
| W. Somerset Maugham |
Powered by CuteNews
 
| Bùi Giáng |
Powered by CuteNews


bacthan.com