| Home |
 
| Hát ngợi ca Chúa |
Powered by CuteNews
 
| Hát về Mẹ
Powered by CuteNews
 

Kinh Đọc Hằng Ngày

Powered by CuteNews
Huyền Linh

1.
Con đến trước toà nữ Vương uy quyền.
Dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến.
Phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.

Hỡi Maria xin Mẹ nhận lấy tấm thân xác hồn con đến hiến dâng.
Quyết chí thánh hoá nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ.
Nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang nước Cha muôn đời.


2.
Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn.
Trên đường con đi trong những ngày nguy khốn.
Con biết tươi cười mắt trông lên Mẹ.
Tấm lòng tha thiết trao mối tình thương.

Hỡi Maria xin Mẹ nhận lấy tấm thân xác hồn con đến hiến dâng.
Quyết chí thánh hoá nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ.
Nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang nước Cha muôn đời.


3.
Xin Trái tim Mẹ giữ con tinh tuyền.
Giữa đời ô nhơ giữa muôn ngàn nguy biến.
Con ước tới giờ trút hơi thở tàn.
Xác hồn trinh trong nơi Chúa nghỉ an

Hỡi Maria xin Mẹ nhận lấy tấm thân xác hồn con đến hiến dâng.
Quyết chí thánh hoá nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ.
Nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang nước Cha muôn đời.
Powered by CuteNews
 
-Quo vadis, Domine?
-Eo Romam crucifigi iterum.
«Bi kịch của tình yêu không phải là cái chết hay sự chia ly... Bi kịch của tình yêu là sự lãnh đạm.»

Powered by CuteNews
 
| Tin mừng |
Powered by CuteNews
 

» Nhà thờ Diom

» Nhà thờ Kawaramachi

Powered by CuteNews
 
| Nghe |
Powered by CuteNews
 
| W. Somerset Maugham |
Powered by CuteNews
 
| Bùi Giáng |
Powered by CuteNews


bacthan.com